«چشم بر سوریه»رویداد فرهنگی واقع سوریه را انتقال می کند

شاهد أيضاً

مسکو: اوکراین اصول آژانس بین المللی انرژی اتمی را نقض می کند

مسکو – سانا ایگور ویشنویتسکی معاون اداره امور منع اشاعه و کنترل تسلیحات وزارت خارجه …