رئیس پارلمان کشورمان: آرمان فلسطین در محور توجه ملی سوریه باقی می‌ماند

دمشق – سانا

دیروز شصتمین جلسه از هشتمین دور قانون گذاری پارلمان کشورمان به ریاست حموده صباغ برگزار شد.

رئیس پارلمان در کشورمان در این جلسه تاکید کرد: سوریه در یک و صدمین سالگرد بیانیه شوم “بالفور” از ملت فلسطین که بر سرزمین و حقوقشان پایبند هستند، حمایت می‌کند.

حموده صباغ، رئیس پارلمان کشورمان افزود: آرمان فلسطین در محور توجه ملی و ناسیونالیسمی سوریه باقی خواهد ماند و میان فلسطین و سوریه رابطه خونی، ملی، جغرافیایی و تاریخی برقرار است.

حموده صباغ بیان کرد: دلیل جنگ علیه سوریه موضع ثابت آن در قبال آرمان فلسطین و حمایت آن از مقاومت و تقویت آن و همچنین پایبندی مطلق بر حق و حقوق امت عربی است.

رئیس پارلمان ادامه داد: سوریه به رغم تمام توطئه‌چینی‌ها توانست طرح‌های مشکوکی که هدفش مجبور کردن آن به چشم پوشی از مساله محوری‌اش، عروبت و پرونده‌های عادلانه‌ آن است، ناکام بگذارد.

غیاث