بررسی واقعیت امکانات گردشگری در شهر درعا

درعا-سانا

اتحادیه غرفه های گردشگری سوریه امروز در درعا واقعیت امکانات گردشگری  در استان که در اثر تروریسم به شده آسیب دیده بود، وراهکارهای بهبود آن مورد بحث قرار دادند.

صاحبان موسسه های گردشگری طی نشست امروز با هیئت مدیره اتحادیه در ساختمان اتحادیه کارگران استان خواستار ارائه تسهیلات در مورد تجدید مجوزها است.

از سوی خود محمد خضور رئیس اتحادیه خاطر نشان کرد که اتحادیه با وزارت گردشگری برای حمایت از موسسه های آسیب دیده در سال های اخیر همکاری می کند.

حسين

شاهد أيضاً

سفیر آلا: اقدامات یک جانبه تحمیلی علیه کشورها مانع تلاش های توسعه جامع و پایدار در آنها می شود

 دمشق – سانا سوریه نسبت به توسل برخی از کشورها به اعمال اقدامات یک جانبه …