رئیس پارلمان کشورمان: سوریه با پایداری ملت و فداکاری های ارتش خود بر تروریسم پیروز شد

دمشق – سانا

حموده صباغ رئیس پارلمان کشورمان در دیدار با هیاتی از انجمن دندانپزشکان عرب تأکید کرد: سوریه با پایداری ملت و فداکاری های ارتش خود موفق به پیروزی بر تروریسم شد.

رئیس پارلمان کشورمان با تأکید بر اینکه روند پاکسازی مناطق مختلف از لوث تکفیریها ادامه خواهد یافت، گفت: سوریه تا زمان پاکسازی آخرین وجب از خاک خود از پای نخواهد نشست.

غیاث