دیدار رئیس پارلمان کشورمان با هیات های شرکت کننده در نشست کمیته اجرایی شورای بین المللی صلح در دمشق

دمشق – سانا

حموده صباغ رئیس پارلمان کشومان دیروز در دیدار با هیات های شرکت کننده در نشست کمیته اجرایی شورای بین المللی صلح در دمشق تاکید کرد: بارقه های پیروزی آشکار شده است و دیگرکسی جرائت ندارد از سرنگونی دولت سوریه یا تجزیه کشور سخن بگوید.

رئیس پارلمان کشورمان توضیح داد: توطئه گران علیه سوریه امروز مجبور شده اند، اصول مانند حاکمیت ملی، وحدت ملت و سرزمین سوریه که سوری ها برای آن جانفشانی کردند را به رسمیت بشناسند.

نیرمین/غیاث