اهالی روستای خراب الشحم: فداکاری ها و پایداری ارتش و ملت سوریه توطئه ها علیه سوریه ناکام گذاشته است

درعا-سانا

پس از پاکسازی استان درعا از لوث تروریسم و برقراری امنیت و ثبات در آن توسط ارتش عربی سوریه اغلب مناطق استان شاهد برگزاری فعالیت گسترده ای از طرف فعالان محلی وسران روستاها  به هدف مشارکت در بازگرداندن زندگی به روال طبیعی خود بود.

در راستای تجلیل از فداکاری های ارتش و برقراری امنیت و ثبات در منطقه جنوبی سوریه و تاکید بر وحدت ملی و حس تعلق به میهن، قبیله بنی خالد فعالیت محلی در روستای “خراب الشحم” واقع در ریف غربی درعا برگزار کرد.

تعدادی از سران قبیله بنی خالد تاکید کردند: این فعالیت به قصد تقویت وحدت  ملی سوریه که در مقابل تمام چالش ها وسختی ها مقاومت نمود، برگزار شد.

آنان اشاره کردند: به فضل فداکاری ها و مقاومت ارتش و ملت سوریه توطئه ها علیه سوریه ناکام مانده است.

راما