بازگشت یک سری جدید آوارگان سوری از طریق گذرگاه ابوالظهور در ریف ادلب 

ادلب-سانا

یک گروه جدید از خانواده‌هایی که به خاطر اقدامات تروریستها از منازلشان فرار کرده بودند، به قصد انتقال شان به روستاهای خود در حلب، ادلب و حماه از طریق گذرگاه ابوالظهور وارد شدند.

خبرنگار سانا گزارش داد که این خانواده ها که در مناطق گروه های تروریستی در ادلب حضور داشتند، از طریق گذرگاه «ابوالظهور» به روستاهای خود بازگشتند.

خبرنگار سانا اشاره کرد: در راستای تلاش های دولت به منظور بازگرداندن آوارگان به مناطق خود، نهادهای ذیربط تمام مستلزمات واحتیاجات اساسی آنها را فراهم کرده است.

اهالی نیز از فداکاری ارتش عربی سوریه در راه دفاع از کشور ابراز قدردانی نمودند.