هجوم تروریستی با استفاده از بمبهای هاون بر مدرسۀ السلام و منطقۀ صالحیه

شاهد أيضاً

حومه درعا.. مجروحیت رئیس شواری شهرک سحم الجولان به ضرب گلوله افراد ناشناس

درعا – سانا على نعيم النزال رئیس شورای شهرک سحم الجولان امروز بر اثر تیراندازی …