تاکید رئیس جمهوری کریمه بر تحکیم همکاری دو جانبه در زمینه های تجارت و اقتصادی

دمشق -سانا

سرگئی آکسیونوف رئیس جمهوری کریمه  و هیات همراه با تعدادی از مقامات سوریه در مورد تحکیم همکاری دو جانبه در زمینه های تجارت و اقتصادی را مورد بحث قرار داد

رئیس جمهوری کریمه  و هیات همراه  و تعدادی از مقامات سوریه دو جلسه گفتگو برگزار کردند .

دو طرف برای تاسیس “خانه تجاری سوریه در کریمه ” و شرکت مشترک حمل ونقل دریایی و تسهیل امور مالی و بانکی بین دو کشور تواق کردند.