توزیع 5700 سبد غذایی در تعدادی از شهرک های ریف غربی درعا

درعا-سانا

امروز، کادر های سازمان هلال احمر عربی سوریه در استان درعا 5700 سبد غذایی و 5700 سبد آرد را به 6 شهرک در منطقه “حوض الیرموک” در ریف غربی درعا توزیع کردند.

“احمد المسالمه” رئیس شعبه هلال احمر در استان درعا یاد کرد: کادر های سازمان هلال احمر 28 کامیون حامل مواد غذایی و آرد که از برنامه جهانی غذا WFP، ارایه شده، به 6 شهرک و روستاهای منطقه “حوض الیرموک” رساندند.

حسین/راما