از بین بردن موانع خاکی در  محله های السبیل والمطار در  درعا

درعا -سانا 

در راستای بازگشت زندگی به حالت طبیعی خود، خبرنگار سانا در درعا از رفع موانع خاکی ای که در خیابان های شهر درعا ایجاد شده بود، خبر داد.

خبرنگار سانا اعلام کرد که کارگران و خودروهای اداره های دولتی در شهر با همکاری با اداره کشاورزی و اداره روابط مسکونی، و توسعه و جامعه محلی آغاز به از بین بردن انقاض و موانع خاکی و باز کردن راه ها و خیابان های محله های السیبل و المطار نمودند.

خبرنگار اشاره کرد که عملیات از بین بردن موانع خاکی و انقاض در راستای بازگشت زندگی به روال طبیعی مستمر است.

 

ث/غ/م خ