تل العبر..اولين منطقه در جهان است که دانه ها را کشت از بیشتر از 12 سال

 

داده های اثری تأکید می کند که منطقۀ اثری تل العبر اولین و قدیمی ترین منطقه است که دانه ها را کشت واز محفظه های داخلی کوچکی را برای ذخیره سازی دانه ها استفاده کرد.

و تل العبر واقع در ساحل سمت چپي از منطقه رودخانه فرات در منطقۀ فرات میانه ای است.

حفريات اثري در این منطقه تأکید می کند که حضارت شکوفایی را در دورۀ بندگان یعنی در پایان هزاره پنجم و آغاز هزاره چهارم قبل از میلاد وجود دارد ودر آن وقت صنعت سفال رونق گرفت.

اهمیت منطقۀ اثری تل العبر این است که  این است که تمام منطقه های باستانی در سوریه که  بر روی رودخانه فرات واقع اند, شسته دور بود و از آنها فقط منطقۀ تل العبر باقی مي ماند.

شاهد أيضاً

روزنامه های اماراتی: سفر رئیس جمهور اسد به امارات آغاز دوره جدیدی از همکاری مشترک است

ابوظبی-سانا رسانه های اماراتی توجه ویژه ای به سفر اخیر بشار اسد، رئیس جمهور به …