سرویس تویتبیک در تویتر متوقف می شود

سان فرانسيسكو-سانا

 

سرویس تویتبیک برای پخش کردن تصاویر در توتیتر به علت عدم خدید آن متوقف شد.

ا ف ب گفت که این سرویس که به پخش کردن تصاویر و ویدیواجازه می داد ، تأکید کرده بود در سبتمبر گذشته که با یک طرف به توافق رسید برای بازخرید آن بدون ذکر جزئیات بیشتر.

واگر این توافق انجام شده بود این سرویس می ماند.

ومؤسس این شرکت که در سال 2008 میلادی تأسیس شد نوا ایفیریت گفت : مطمئن بودیم که یک خانواده جدید پیدا کردیم .