دیوکوفیتش بر کولشرایبر در مسابقه باریس تنیس به پیروزی رسید

در سومین روز بازی های تنیس مسترز پاریس ، اندی ماری و داوید فرر بر رقیبان خود غلبه کردند.
در بازی های روز چهارشنبه اندی ماری بریتانیایی با نتایج شش بر سه و شش بر چهار و مجموع دو بر صفر بر ژولین بنت از فرانسه غلبه کرد.
همچنین داوید فرر اسپانیایی با نتایج شش بر سه ، دو بر شش و شش بر سه بر دیوید گوفین بلژیک چیره شد.
استانیسلاو واروینکای سوئیسی نیز با نتایج شش بر چهار و هفت بر شش از سد دومینیک تیام گذشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ، در دیگر بازی این رقابت ها روبرتو بواتیستای اسپانیایی نیز با نتایج شش به چهار و شش به دو بر ریشار گسکه فرانسوی غلبه کرد و راهی مرحله سوم این رقابت ها شد