حضور سوریه در افتتاحیه مجمع جهانی پارلمانی توسعه پایداردر اندونزی

بالی-سانا

یک هیاتی از پارلمان سوریه (مجلس الشعب) به ریاست خالد العبود سردبیر پارلمان به اندونزی در دومین نشست بالی در اندونزی حضور دارند.

رئیس هیات سوریه خالد العبود طی سخنرانی خود بر اهمیت توسعه پایدار ومبانی آن را تاکید کرد.وی اشاره کرد که توسعه در سطح جهان طی قرن گذشته دچار انحرافات جدی از اهداف انساندوستانه شد وبه نفع کشورهای اشغالگری وتلاش آنها برای کنترل منابع انرژی بود. واین نعمت به یک لعنت بر بشریت تبدیل کردند.

وی برای جلوگیری از دخالت خارجی در امور ملت های جهان وتوسعه برای خدمت بشریت دعوت کرد وبر عدم انحصار ثروت توسط ابر قدرتها تاکید کرد.

حسين

شاهد أيضاً

گفتگوهای سوریه و اندونزی در مورد تقویت روابط  تجاری دوجانبه بین دو کشور

جاکارتا -سانا کاردار سفارت سوریه در اندونزی عبد المنعم عنان با هیئت اتاق بازرگانی اندونزی …