بیشتر از 4.3 ملیون دانش آموز سال تحصیلی نو را شروع کردند

دمشق-سانا

 

سال تحصیلی جدید شروع شده  که نزدیک 4.373.522 دانشجو و دانش آموز به مدارس خود در سه دوره تحصیلی  رفتند .

 

بر اساس آمار  وزارت پرورش سوریه دوره اول نزدیک 107.374 کودک در مهد کودک هستند و تعداد آنها سال گذشته 104.247 بود .

و مرحله دوم ( پایه ) نزدیک به 3.749.113 دانش آموز دارد

و مرحله سوم ( دبیرستان ) نزدیک به 475.303 دانش آموز دارد .

 

وزیر پرورش هزوان الوز در بازدید از تعدادی از مدارس مرحله پایه و دبیرستان در استان ریف دمشق گفت : شروع سال تحصیلی جدید و آمدن دانش آموزان به مدرسه ها یک بار دیگر به جهان نشان می دهد که سوریه قصد مقابله با فرهنگ خون و ویران و تاریکی بیشتر از قبل دارد و سوریه به پیروزی مطمئن هست و به تاریخ و هویت و تمدن خود افتخار می کند. .