جعفری در یک سخنرانی به جلسه شورای امنیت، به ویژه در خاور میانه است

شاهد أيضاً

دکتر بشار جعفری در جریان جلسه شورای امنیت: قطعنامه / 1373 / به تقویت همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم و خشک کردن منابع مالی آن و مبارزه با تفکر افراطی کمک نکرد