اهتزاز پرچم ملی بر فراز شهرک “نبع الصخر” در ریف قنیطره پس از آزادسازی آن از تروریست ها

قنيطره-سانا

امروز اهالی شهرک “نبع الصخر” واقع در ریف قنیطره در مراسم برافراشتن پرچم ملی در شهرک خود پس از آزادسازی آن از لوث تروریسم، شرکت کرده اند.

خبرنگار سانا از ورود ارتش جمهوری عربی سوریه و نیروهای امنیت به شهرک “نبع الصخر” واقع در ریف قنیطره و آزادسازی آن از لوث تروریست ها خبر داد.

در هنگام تجمع ارتش پرچم جمهوری عربی سوریه وسط شهرک را برافراشته وآن شهر را شهرک امن و با ثبات وخالی از تروریسم اعلام کردند.

راما