ادامه روند تحویل تسلیحات گروه های مسلح در مناطق المزیریب و الیادوده به ارتش عربی سوریه

درعا – سانا

گروه های مسلح در مناطق المزیریب و الیادوده همچنان به تحویل تسلیحات خود به ارتش عربی سوریه ادامه می دهند.

خبرنگار سانا در همین باره توضیح داد: گروه های مسلح 7 تانک و 3 دستگاه نفربر زرهی بی ام پی و مقادیری از مهمات گوناگون را تحویل ارت عربی سوریه دادند.