ادامه تحویل تسلیحات گروه های مسلح در منطقه درعا البلد به ارتش عربی سوریه

درعا – سانا

گروه های مسلح حاضر در منطقه درعا البلد همچنان تسلیحات سنگین و نیمه سنگین خود را به ارتش عربی سوریه تحویل می دهند.

خبرنگار سانا در درعا گفت: گروه های مسلح در منطقه درعا البلد امروز یک تانک، یک خودروی زرهی و یک مسلسل23 میلی متری را تحویل ارتش عربی سوریه دادند.