شهادت یک شهروند فلسطینی در شرق غزه

قدس اشغالی-سانا 

یکی از شهروندان فلسطینی که پیشتر و در جریان تظاهرات بازگشت به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در شرق غزه زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

خبرگزاری فلسطینی معا به نقل ازیک منبع پزشگی گفت جوان فلسطینی ساري داود الشوبكی (20 ساله) که پیشتر و در جریان تظاهرات بازگشت در شرق غزه به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر صهیونیست زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

 

ث/غ/م خ