آزادسازی شهرک وتل المال در ریف شمالی غربی درعا

درعا-سانا 

یگان هایی از ارتش عربی سوریه امروز شهرک المال و تپه آن را در ریف شمال غرب درعا آزاد کردند.

منبعی نظامی به سانا  گفت :ارتش عربی سوریه در ادامه پیشروی خود در حومه درعا کنترل مناطق جدیدی را در حومه شمال غربی این شهر به دست گرفت.

یگان های ارتش موفق شدند منطقه المال و تل المال واقع در حومه شمال غربی درعا را از دست گروه های تروریستی آزاد کنند، این اقدام پس از نبرد سنگین با تروریست ها صورت گرفته است.

روز گذشته نیز ارتش سوریه بر تل استراتژیک الحاره و  روستاهای كفر شمس ،أم العوسج ، الطيحه و زمرين در ریف شمالی غربی درعا  مسلط شده بود.

ث/غ/م خ