گروههای مسلح در درعا البلد همچنان سلاحهای سنگین خود را به ارتش عربی سوریه تحویل می دهند

درعا – سانا

گروههای مسلح در منطقه درعا البلد، همچنان سلاحهای سنگین خود را به ارتش عربی سوریه تحویل می دهند.

خبرنگار سانا اعلام کرد: روند تحویل تسلیحات سنگین گروه های مسلح در درعا البلد به ارتش عربی سوریه همچنان ادامه دارد.

دیروز گروه های مسلح حاضر در منطقه درعا البلد به تحویل تسلیحات سنگین و نیمه سنگین خود به ارتش عربی سوریه در راستای اجرای توافق چهارشنبه گذشته شروع کردند.