استقبال اهالی از ورود واحدهای ارتش به روستای زیزون و شهرک تل شهاب در جنوب غرب شهر درعا

درعا – سانا

واحدهای ارتش عربی سوریه درچارچوب برقراری امنیت در روستاها و شهرک ها ملحق شده به آشتی های محلی امروز وارد روستای زیزون و شهرک تل شهاب در جنوب غرب شهر درعا و با استقبال گسترده مردم روبرو شده اند.

خبرنگار سانا در درعا اعلام کرد: واحد های ارتش عربی سوریه در روستای زیزون و شهرک شهاب در جنوب غرب شهر درعا مستقر شده و واحد های مهندسی ارتش مشغول پاکسازی اطراف این روستا و اراضی زراعی از مین ها و باقیمانده های گروه های تروریستی هستند.

خبرنگار سانا خاطر نشان کرد: واحد های ارتش به منظور برقراری امنیت و ثات در روستاها و شهرک های مختلف در ریف جنوبی غربی درعا مستقر شده اند

دوربین خبرگزاری /سانا/ شادمانی و استقبال اهالی از ورود واحد های ارتش را به تصویر کشید.

اهالی ضمن تجمع در میدان روستای زیزون و حمل پرچم جمهوری عربی سوریه و تصاویر رئیس جمهور دکتر بشار اسد شعار هایی در حمایت از ارتش عربی سوریه سر دادند.

 

غیاث/م.خ/ثناء/حسین