نیروهای ارتش عربی سوریه پس از پاکسازی گذرگاه مرزی نصیب از باقیمانده های گروه های تروریستی، در این گذرگاه مستقر شده اند

درعا – سانا

خبرنگار سانا در گذرگاه مرزی نصیب اعلام کرد: نیروهای ارتش عربی سوریه پس از پاکسازی گذرگاه مرزی نصیب از باقیمانده های گروه های تروریستی، در این گذرگاه مستقر شده اند.

خبرنگار سانا در این گذرگاه ادامه داد: واحدهایی از ارتش طی 24 ساعت گذشته بر تعدادی از کلانتری های مرزی در ریف جنوبی شرقی درعا تا گذرگاه نصیب مسلط  و واحدهایی از ارتش پس از پاکسازی گذرگاه مرزی نصیب از باقیمانده های گروه های تروریستی، در این گذرگاه مستقر شده اند.

خبرنگار سانا افزود: گروه های تروریستی قبل از گریختن از گذرگاه مرزی نصیب، اقدام به سرقت و تخریب تاسیسات این گذررگاه مرزی کردند.

غیاث/م.خ/ثناء