بازگشت سری جدید از آوارگان به منازلشان در حومه حلب وادلب.. وجهات ذیربط خدمات اساسی را ارائه می دهد

ادلب-سانتا

یک سری جدید ار خانوارهای آوراه شده به روستای های وشهرک های خود در حومه حلب وادلب که توسط ارتش عربی سوریه از لوث تروریسم پاکسازی شده از طریق گذرگاه ابوضهور واقع در ریف جنوبی شرقی ادلب را بارگشتند

خبرنگار سانا در حلب گزارش داد که گذرگاه ابو ضهور امروز شاهد بازگشت گسترده ای اهالی به منازلشان در روستاهای حومه حلب وادلب که به همت مبارزان دلیر ارتش عربی سوریه امن وثبات برقرار شده؛ بود.

خبرنگار اشاره کرد که جهات ونهادهای دولتی ذیصلاح خدمات بهداشتی وکمک های امدادی به اهالی بازگشت شدگان ارائه داد عبور آن ها به روستاها وشهرک های خود تا به زندگی طبیعی وروال خود بازگردند تسهیل کرد.

واز زمانی پاکسازی ارتش عربی سوریه در ماه فبرایر میلادی گذشته روستاها وشهرک های در  منطقه ممتد از حومه های حلب وادلب وحماه از لوث تروریسم ده ها خانوار به زندگی طبیعی خود  پس از تامین مایلزم از خدمات ونیازهای اساسی را بازگشتند.

ت.م

شاهد أيضاً

وزارت بهداشت کشورمان فردا کمپین واکسن خوراکی وبا را راه اندازی می کند

دمشق-سانا وزارت بهداشت فردا کمپین واکسیناسیون خوراکی وبا که در تمام سنین در حومه حلب، …