دکتر فیصل المقداد: سوریه قویتر از گذشته از بحران خارج خواهد شد

دمشق – سانا

دکتر فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: سوریه با قدرت و کارآیی جوانانش قویتر از گذشته از بحران خارج خواهد شد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان دیروز با حضور در همایش اول گفتگو جوانان که توسط اتحادیه جوانان انقلاب در دمشق برگزار شد، توضیح داد: سوریه به دلیل پایبندی به حاکمیت ملی و استقلال خود و دفاع از آرمان فلسطین در معرض جنگ تروریستی قرار گرفت.

دکتر فیصل المقداد ادامه داد: سوریه با قدرت و کارآیی جوانانش قویتر از گذشته بازخواهد گشت.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان افزود: سوریه از ابتدای جنگ تروریستی به راهکار حل سیاسی برای حل بحران ایمان داشته است و برای دستابی به راه حل سیاسی که حاکمیت ملی و وحدت ارضی سوریه حفظ و از دخالت خارجی جلو گیری می کند، با همه طرح ها و کنفرانس ها چه در ژنو چه در آُستانه یا سوچی همکاری کرد.

غیاث/م.خ/ثناء