شرکت صنعتی و تجاری متحد /الخماسیه/ نمونه پایداری بخش صنعتی عمومی است

دمشق – سانا

علی رغم شرایط دشوار سال های بحران، شرکت صنعتی و تجاری متحد /الخماسیه/ فعالیت خود را متوقف نکرده است و با اهدای 23 شهید الگوی ایستادگی بخش صنعتی عمومی شد.

مدیرعامل این شرکت به خبرنگار سانا گفت: از سال 2013 این شرکت مورد حملات خمپاره ای تروریست ها قرارگرفت ولی هرگز فعاليت خود را متوقف نکرد و  کارگران این شرکت با وجود خطرات اصرار دارند سر کار خود حاضر شوند.

 

غیاث/ثناء/م.خ