واحد های از ارتش به طور کامل بر بخش جنوبی محله الحجر الاسود تسلط یافتند و به عملیات خود علیه تروریست ها در چند محور در بخش شمالی این محله ادامه می دهند

دمشق – سانا

خبرنگار سانا اعلام کرد: واحد های از ارتش عربی سوریه به طور کامل بر بخش جنوبی محله الحجر الاسود تسلط یافتند و عملیات خود علیه تروریست ها در چند محور شمالی در این محله ادامه می دهند.

دیروز نیز واحد های از ارتش عربی سوریه دامنه تسلط خود در عمق منطقه الحجر الاسود را گستردش دادند و ساختمان الناحیه و سالن باشگاه کارگران قنیطره و مرکز جبایه الکهرباء را پس از درگیری با تروریست ها بازپس گرفتند.

غیاث/م.خ/ثناء