ارتش با پیشروی در حجر الاسود، شبکه تونل های متعلق به تروریست ها و مجموعه ساختمان های منطقه المعامل را آزاد کرد

حومه دمشق -سانا 

واحد های ارتش عربی سوریه در چارچوب ادامه عملیات نظامی برای و ریشه کنی کامل تروریست‌ها در منطقه جنوب دمشق، عملیات خود علیه مواضع و خطوط امداد اصلی گروه های تروریستی حاضر در الحجر الاسود را تشدید کردند.

خبرنگار سانا گفت پیشروی واحد های زمینی ارتش علیه تروریست ها در چند محور پس از شکستن خطوط دفاعی تروریست ها ادامه دارد و شبکه تونل های متعلق به تروریست ها و مجموعه ساختمان های منطقه المعامل را آزاد کردند.

خبرنگار اشاره کرد که یگان های  یورش خط شکن با پیشروی خود  ده های تروریست را به هلاکت رساندند و مهمات و سلاح آن را منهدم کردند .

ث/غ/م خ