گروه های تروریستی محلات مسکونی دمشق را با خمپاره درهم می کوبد… شهادت دو نفر وجراحت 4 تن دیگر در محله مسکونی برزه

دمشق-سانا

خبرنگاران سانا گزارش دادند که گروه های تروریستی منتشر در غوطه شرقی امروز با خمپاره محلات مسکونی دمشق را درهم کوبیدند.

خبرنگار سانا اشاره کرد که گروه های تروریستی قبل الظهر امروز منطقه مسکونی برزه را با چند خمپاره هدف قرار داد که باعث شهادت وزخمی شدن 6 غیرنظامی شد.

یک منبع در فرماندهی پلیس دمشق به سانا تصریح کرد که 3 خمپاره موشکی که توسط تروریست های حاضر در غوطه شلیک شده علیه منازل واقع در منطقه برزه در حومه شرقی شهر دمشق را سقوط کرد.

منبع بیان داشت که حملات خمپاره ای تروریستی موجب شهادت 2غیرنظامی وزخمی شدن 4 تن دیگر  و ورود خسارات سنگین در شماری از منازل شد.

حملات خمپاره ای تروریستی طی دو روز گذشته علیه محلات مسکونی شهر دمشق وحومه اش باعث شهادت وزخمی شدن ده ها غیر نظامی شد پریروز پرتاب یک راکت از سوی تروریست ها به بازاز سنتی در محله کشکول واقع در شهر جرمانا موجب  بیش از 44 تن وزخمی شدن 36 تن دیگر به دنبال داشت.

ت.میهوب

شاهد أيضاً

روستای بارمایا در بانیاس به روایت تصویر