تسلط کامل ارتش سوریه بر شهر «عین ترما» در غوطه شرقی

ریف دمشق-سانا

ارتش سوریه به صورت کامل بر شهر «عین ترما» در غوطه شرقی دمشق مسلط شد.

خبرنگار سانا اعلام کرد: نیروهای ارتش سوریه در جریان تسلط بر این شهر دهها عنصر تروریستی را به هلاکت رساندند.

م.خ/غ