ادامه خروج غیرنظامیان از غوطه شرقی

ریف دمشق-سانا

خبرنگار سانا از ادامه خروج غیرنظامیان از بخش شمالی منطقه غوطه شرقی دمشق از مسیر گذرگاه‌ انسانی در اردوگاه الوافدین که توسط ارتش سوریه فراهم شده است، خبر داد.