تامین امنیت خروج گروهی از غیرنظامیان از غوطه شرقی از طریق حموریه

ريف دمشق – سانا

خبرنگار سانا در غوطه شرقی اعلام کرد: واحد های از ارتش عربی سوریه امنیت خروج گروهی از غیرنظامیانی که تحت محاصره تروریست ها قرار داشتند، از طریق حموریه را تامین کرد.

غیاث/ثناء/م.خ