خروج تعدادی از غیرنظامیان از غوطه شرقی و انتقال آنها به نقاط امن توسط ارتش سوریه

ریف دمشق-سانا

تعدادی از اهالی غوطه شرقی از معبر امنی که در محدوده اردوگاه “الوافدین” مشخص شده است از مناطق درگیری خارج شدند.

گروه های تروریستی غیرنظامیان در غوطه شرقی را برای حفاظت از جان خود به عنوان ‘سپر انسانی’ قرار داده اند.

خبرنگار سانا در اردوگاه “الوافدین” اعلام کرد: سومین گروه از شهروندان غوطه شرقی از جمله زنان و کودکان از طربق گذرگاه الوافدین از این منطقه خارج شدند.

گروه های تروریستی مستقر در غوطه شرقی در سوریه به رغم تعیین گذرگاه امن توسط ارتش این کشور برای خروج غیرنظامیان از این ناحیه، با حملات خمپاره ای از خروج غیرنظامیان جلوگیری کردند.

م.خ/غ/ث