تسلط ارتش سوریه بر روستای” افتريس”

ريف دمشق – سانا

واحد های ارتش عربی سوریه در ادامه عملیات خود  صبح امروز به طور کامل بر روستای”افتريس” عليه تروريست های”جبهه النصره” و گروه های متعلق به آن در غوطه شرقی ریف دمشق مسلط شدند.

خبرنگار سانا در غوطه در همین باره توضیح داد: واحد های از ارتش با تسلط بر روستای “افتريس”، خسارت های سنگینی به تروریست ها گروهک های فيلق الرحمن و جبهه النصره وارد کردند.

خبرنگار سانا در ادامه گفت: عملیات پاکسازی این منطقه از مین ها و بمب های دست ساز کارگذاشته شده توسط تروریست ها بلافاصله پس از تسلط بر آن آغاز شده است.

وی افزود: با تسلط ارتش سوریه بر روستای افتريس ، عرصه بر گروه های تروریستی در غوطه شرقی تنگ تر شد.

غیاث/ثناء