منابع آگاه: ادعای بکارگیری از فسفر و ناپالم در چارچوب دروغ پردازی گروه های تروریستی و حامیان آنها مطرح می شود

دمشق–سانا

منابع آگاه تاکید کردند:  گروه های تروريستی و حاميان آنها بر دروغ استفاده ارتش عربی سوريه از تسليحات شيميايی، يک دروغ جديد نيز افزوده اند.

این منابع توضیح دادند: هر بار عرصه بر تروریست ها تنگ می شود، از حامیان غربی خود دستور می گیرند بار دیگر اتهام های نادرست به ارتش عربی سوریه وارد کنند ، تامین خروج شماری از غیر نظامیان از غوطه شرقی از سوی ارتش عربی سوریه و همچنین تظاهرات در شهرک های این منطقه علیه تروریست ها که از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند، جعلی بودن ادعاهای گروه های تروریستی و کشورهای حامی آنها را ثابت می کنند.

این منابع آگاه اعلام کردند: هدف از عملیات ارتش سوریه علیه تروریست های “جبهه النصره” و “گروه های تروریستی” مرتبط با آن در غوطه شرقی نجات غیر نظامیان و پایان دادن به گروگان گیری اهالی این منطقه به دست تروریست ها می باشد.

 این منابع تاکید کردند: ادعاهای نادرست و دروغین تروریست ها بنا به دستور کشورهای حامی آنها و در رسانه های مرتبط با خود روی ادامه عملیات نابودی تروریسم تاثیر نمی گذارد.

م.خ/غ/ث