رئیس اتحادیه صادرکنندگان عرب: حرکت اقتصادی در سوریه یک نشانگر مهمی به بازگشت درخشش صنعت سوریه است

دمشق-سانا

رئیس اتحادیه صادر کنندگان و واردکنندگان عرب حسن جواد گفت که بازگشت چرخ تولید در کارخانجات سوریه وحرکت اقتصادی که سوریه از طریق برگزاری تعدادی از نمایشگاه ها در معرض آن قرار گرفته نشانگر مهمی علیه بازگشت رونق گرفتن صنعت سوریه است

جواد طی مصاحبه تلفنی با خبرگزاری سانا به اهمیت برگزاری نمایشگاه تخصصی پوشاک ومنسوجات” ساخت سوریه” که به تازگی در زمین شهر نمایشگاه ها با مشارکت 300 شرکت سوری برگزار شده ودر این نمایشگاه شرکت ها محصولات خود از پوشاک ومنسوجات سوریه که با کیفیت عالی و مطابق با استاندارد های در معرض دید عمومی گذاشته که اغلب زایران عرب آن را دیدند اشاره کرد.

جواد حضور گسترده ای تاجران وبازرگانان وصادر کنندگان و وارد کنندگان عرب در این نمایشگاه که تعداد انان به نزدیک /800/ زایر رسیده است یک نشانگر مثبت به بازگشت صنعت نساجی سوریه به روال اول خود وغلبه بر  پیامدهای جنگ ظالمانه که سوریه با آن مواجه است که علیه تمام حوزه ها وزمینه ها تاثیر گذاشته دانست.

ت.میهوب