اتحادیه نویسندگان عرب مجددا مواضع اصولی خود ازای تحریم رژیم صهیونستی تاکید می کند

دمشق-سانا

اتحادیه ادیبان ونویسندگان عرب مجددا مواضع اصولی خود مرتبط به مساله “تحریم” رژیم صهیونیستی متعلق به مزاج عمومی مردم جهان عرب که برخورد وهمکاری وارتباط با اشغالگران سرزمین های عربی قضیه غیر قابل قبول می داند تاکید نمود.

امروز اتحادیه طی بیانیه خود در پاسخ به میزبانی شبکه الجزیره قطری وابسته به شیخ نشین های قطر از یکی از مقامات مسوول رژیم صهیونیستی از تمام سازمان ها واتحادیه ها وانجمن های فرهنگی جهان عرب خواستار تحریم این شبکه شد.

در این بیانیه آمده است که “شبکه الجزیره” به دنبال سوء استفاده از فرهیختگان عربی به هدف پخش یک پیام خبیث که با تمام حقوق وتاریخ عربی متعارض است بلکه از متجاوز به سرزمین که حقش نیست حمایت می کند.

اتحادیه رد کامل ومحکومیت خود به نقش مشکوک که آن شبکه در راستای عادی سازی روابط رسانه ای وسیاسی وفرهنگی با دشمن صهیونیستی ایفا می کند اعلام کرد.

ت.میهوب

شاهد أيضاً

آغاز به کار اجلاس شورای مرکزی فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری عرب در دمشق

حومه دمشق-سانا اجلاس شورای مرکزی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری عرب امروز با حضور …