هفته فرهنگی ایران در  بانیاس آغاز شد

طرطوس-سانا 

هفته فرهنگی ایران در شهر بانیاس روز یک شنبه به همت مرکز فرهنگی ایران در لاذقیه و با همکاری مرکز فرهنگی عرب در بانیاس آغاز شد.

در قالب برنامه های هفته فرهنگی علاوه بر اجرای موسیقی، نمایشگاه نقاشی و صنایع دستی ایرانی نیز در این مرکز فرهنگی و نمایشگاهی برپاشده است.

نادر ازاد مدیر مرکز فرهنگی ایران در لاذقیه بر اهمیت : برپایی این نمایشگاه در پی توسعه روابط همه جانبه کشورمان با سوریه و با هدف معرفی قابلیت ها و توانمندی های ایران در حوزه صنعتی، بازرگانی و اقتصادی برنامه ریزی شده .

به نوبه خود مهندس عدنان ابراهیم با اشاره به نقش فرهنگ در پیشرفت تمدن بشری ،تاکید کرد : ایران و سوریه در سنگر واحد دربرابر تروریسم قرار دارند.

ثناء/غیاث/ م خ