تجمع اتحادیه نویسندگان عرب در اعتراض به تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی

دمشق – سانا

اتحادیه نویسندگان عرب با برگزاری تجمع در مقابل مقر این اتحادیه در شهر دمشق مخالفت خود را با تصمیم دونالد ترامپ درباره به رسمیت شناختن قدس اشغالی به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر ابراز کردند.

دکتر نضال الصالح رئیس اتحادیه نویسندگان عرب در سخنرانی خود تاکید کرد: قدس  یک فضای جغرافیایی نیست بلکه یک فضای تاریخی و فرهنگی است.

غیاث/ثنا/م.خ