دیدار دکتر فیصل المقداد با هیات ایران در حاشیه بیست و دومین کنفرانس سازمان منع تسلیحات شیمیایی

لاهه- سانا

دکتر فیصل المقداد، معاون وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه بیست و دومین کنفرانس سازمان منع تسلیحات شیمیایی با هیات ایران مسایل متعلق به این کنفرانس و پیش نویس قطعنامه مطروحه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان از مواضع جمهوری اسلامی ایران به خاطر تلاش های خود برای  حفظ اعتبار سازمان و حمایت از سوریه در مقابله با تلاش های برخی کشورهای غربی منحرف کردن این سازمان از اهداف خود، قدردانی کرد.

به نوبه خود رئیس هیات ایران ضمن تقدیر از جمهوری عربی سوریه به خاطر اجرای تعهداتش در چارچوب  سازمان منع تسلیحات شیمیایی، اقدامات برخی از کشور های غربی در اعمال فشار بر سازمان های بین المللی محکوم کرد.

غیاث/م.خ