مهندس عماد خمیس: بخش خصوصی شریک اصلی در ساخت اقتصاد ملی است

دمشق- سانا

دیروز مهندس عماد خمیس، نخست وزیر سوریه با اعضای اتاق های کشاورزی، صنعت و تجارت کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار  ایجاد یک مکانیزم موثر برای بهبود نرخ برابری لیر سوریه در برابر دلار و ادامه حمایت از توسعه اقتصادی و فرایند صادرات و تولید ملی را مورد مطرح و بررسی قرار گرفت.

نخست وزیر سوریه در این دیدار به وزارت خانه های داریایی و اقتصاد کشورمان دستور داد تا طرح اقتصادی برای حمایت از بخش صنعتی و صادرات  را آماده كنند.

شرکت کنندگان در این نشست نیز بازتاب نرخ ارز در روند واردات و صادرات و اقدامات لازم برای حفظ ثبات نرخ ارز در سایه روند بهبودی اقتصادی و سرمایه گذاری در سوریه را مورد مطرح و بررسی قرار دادند.

شرکت کنندگان نیز بر اهمیت تدوین تدوین طرح جامع اقتصادی برای حمایت از اقتصاد ملی و فرایند تولید و صادرات تاکید کردند.

مهندس عماد خمیس نخست وزیر سوریه در این دیدار تاکید کرد: بخش خصوصی شریک اصلی در ساخت اقتصاد ملی است.

نخست وزیر سوریه از نقش تاجران و بازرگانان ميهن پرستان که در حمایت از اقتصاد ملی کشور مان سهیم بوده اند، تقدیر کرد.

مهندس عماد خمیس نیز به اهمیت تشویق صنعت ملی اشاره و تاکید کرد: سوریه به سمت بهبودی حرکت می کند.  

غیاث/م.خ/ثنا