کابینه سوریه نرخ برابری لیر با ارزهای خارجی را بررسی کرد/ اقتصاد ما قدرتمند و استوار است

دمشق – سانا

شورای وزیران کشورمان دیروز با برگزاری یک جلسه به ریاست مهندس عماد خمیس واقعیت نرخ برابری لیر سوریه با ارزهای خارجی و پایه های استوار اقتصاد ما را مورد مطرح و بررسی قرار داد.

هيأت دولت کشورمان در این جلسه تاکید کرد: تدابير و اقدامات بانک مرکزی در مورد صدور گواهی سپرده و حمایت از صادرات و نرخ بهره تشویقی روشن خواهد بود.

دکتر درید درغام، رئیس بانک مرکزی سوریه پس از این نشست به خبرنگاران تاکید کرد: اقتصاد ما قوی است.

در همین راستا ، دکتر محمد سامر الخلیل با اشاره به بازتاب پیروزی های سیاسی و نظامی در اوضاع اقتصادی کشور تاکید کرد: دولت به حمایت از صادرات ادامه می دهد.

غیاث/ثنا/م.خ