دکتر بثینه شعبان: سوریه تسلیم باج خواهی ها و دروغ پردازی ها نخواهد شد

دمشق – سانا

دکتر بثینه شعبان مشاور سیاسی و رسانه ای ریاست جمهوری سوریه تاکید کرد: سوریه همواره آماده شرکت در هر کنفرانس یا گفتگو به منظور جلوگیری از ریخته شدن خون سوری ها است.

مشاور سیاسی و رسانه ای ریاست جمهوری سوریه در دیدار با هیاتی از مجلس اعیان بریتانیا تاکید کرد: سوریه تسلیم تهدید ها نخواهد شد.

دکتر بثینه شعبان ضمن اشاره به سیاست های برخی کشور های غربی در حمایت از تکفیری ها و گروه های تروریستی”داعش” و “جبهه النصره” گفت: حمایت از تروریسم نه به نفع غرب و نه به نفع جهان است. تروریسم به عنوان یک بیماری، همه بشریت را تهدید می کند.

مشاور سیاسی و رسانه ای ریاست جمهوری تصریح کرد:  انگلیس باید در سیاست های خود در قبال دولت دمشق و منطقه بازنگری و ملت های غربی در مخالفت با سیاست های اشتباه کشورهای خود، با صدای بلند از حق دفاع کنند.

وی ادامه داد: حضور هیات هایی نظیر نمایندگان مجلس اعیان  انگلیس نتیجه پایداری دولت، ملت و ارتش سوریه است زیرا جهان دریافته که سوریه شکست نمی خورد و این جنگ با پیروزی کشور ما بر تروریسم و همه طرف هایی که سوریه را هدف قراردادند به پایان خواهد رسید.

غیاث/ثنا/م.خ