ارتش حمله تروريست ها مزدوران رژیم اشغالگر به شهرک حضر را ناکام گذاشت

قنيطره- سانا

ارتش سوریه حمله تروریست های “جبهه النصره” مورد حمایت دشمن اسرائیلی به شهرک حضر در حومه شمالی القنیطره را ناکام گذاشت.

یک فرمانده میدانی به خبرنگار /سانا/ توضیح داد: تروریست های “جبهه النصره” مورد حمایت دشمن اسرائیلی به شهرک حضر حمله کردند.

 این فرمانده میدانی افزود: حمایت دشمن اسرائیلی از تروریست ها آشکار بود، دشمن اسرائیلی به تروریست ها سلاح و مهمات داد.

این فرمانده میدانی افزود: ارتش عربی سوریه با حمله تروریست ها مقابله کرد سپس یگان های ارتش با همکاری نیروهای پشتیبانی توانستند تمام مواضع اشغال شده بود، را بازپس گرفت.

یکی از اهالی شهرک حضر تاکید کرد: رژیم دشمن اسرائیلی از تروریست ها برای حمله به شهرک حضر حمایت کرد؛ به لطف فداکاری های ارتش مان و اراده گروه های دفاع مردمی حمله تروریستی ناکام ماند.

در همین راستا، تعدادی از اهالی حضر نسبت به ارتش عربی سوریه ابراز اعتماد و بر حمایت از ارتش عربی سوریه تاکید کردند.

غیاث/م.خ/ثنا