عملیات ارتش سوریه علیه تروریست ها در دیرالزور

عملیات ارتش سوریه علیه تروریست ها در دیرالزور

 

غیاث/م.خ/ثنا