استفاده از تنوع محصولات کشاورزی کشور به عنوان مواد اولیه صنایع غذایی

دمشق- سانا

دیروز محمد شعبان عزوز، عضو رهبری ملی حزب بعث عربی سوسیالیستی و رئیس دفتر کارگران و کشاورزان با رئیس و اعضای دفتر اجرایی اتحادیه عمومی کشاورزان دیدار و گفتگو کرد.

محمد شعبان عزوز در این دیدار تاکید کرد: حمایت از بخش کشاورزی در اولیت اهتمام رهبری قرار دارد.

وی اظهار داشت: کشور ما یک کشور کشاورزی است که این موضوع نیاز به استفاده از تنوع محصولات کشاورزی به عنوان مواد اولیه صنایع غذایی دارد.

به نوبه خود رئیس اتحادیه عمومی کشاورزان کشورمان اشاره کرد: علی رغم جنگ تروریستی علی سوریه، کشاورزان مقاومت و ایستادگی کرده اند.

وی افزود: مرحله پس از پیروزی نیازمند افزایش حمایت از کشاوزان برای تحقق امنیت غذایی و شروع به مرحله جدید صادرات است.

غیاث/م.خ/ثنا