عــاجــل صباغ: برگزاری کنفرانس بروکسل در غیاب دعوت سوریه و کنار گذاشتن روسیه به این معنی است که این کنفرانس به گردهمایی کشورهای غربی تبدیل شده است که به سیاسی کردن مسائل بشردوستانه معروف هستند

00-46-660×330

شاهد أيضاً

صباغ: سوریه از برخی کشورها می خواهد که سیاست های اشتباه خود را کنار بگذارند و با همکاری مسئولانه با آنها رویکردی سازنده اتخاذ کنند، به دور از هرگونه ملاحظاتی که با منافع سوری ها مغایرت دارد