03-6

شاهد أيضاً

اتحادیه ادیبان و نویسندگان عرب خواستار رفع محاصره سوریه است

قاهره-سانا اتحادیه  ادیبان و نویسندگان عرب خواستار رفع محاصره و اقدامات قهری یکجانبه علیه سوریه …